Резултати от деня (8 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня:8 Април (-7); Общо Април (-11.88)

Златен мач: 8 Април (+5.32); Общо Април (+23.93)

Твърд мач: 8 Април (+4.14); Общо Април (+0.92)

Изненада на деня: 8 Април (+3.5); Общо Април (-8.12)                          

Консултант: 8 Април (+54.34);Общо Април (+250.08)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 8 Април (+26.07); Общо Април (-3.23)

Златни прогнози: 8 Април (-13.26);Общо Април (+108.51)

Сребърни прогнози: 8 Април (+25.31); Общо Април (+62.84)