Резултати от деня (8 април 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 април 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 април (-6); Общо април (+4.45)

Златен мач: 8 април(0); Общо април (+5.9)   

Твърд мач: 8 април(-6); Общо април (-6.72)

Изненада на деня: 8 април(0); Общо април (+25.2)                         

Консултант: 8 април(-10.38); Общо април (+42.45)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 8 април (0); Общо април (-23.96)

Златни прогнози: 8 април(0); Общо април (+56.66)

Сребърни прогнози: 8 април(-13); Общо април (+8.52)