Резултати от деня (7 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 юли (-7); Общо юли (-9.14)

Златен мач: 7 юли(0); Общо юли (0)

Твърд мач: 7 юли(+3.52); Общо юли (+7)

Изненада на деня: 7 юли(-6); Общо юли (-6)                                         

Консултант: 7 юли(-4.66); Общо юли (-4.86)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 7 юли (+10,7); Общо юли (+11.3)

Златни прогнози: 7 юли(-9); Общо юли (-12.8)

Сребърни прогнози: 7 юли(-1.36); Общо юли (4.28)