Резултати от деня (7 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 Септември (+6.5); Общо Септември (+5.74)

Златен мач: 7 Септември (+5.6); Общо Септември (-1.59)

Твърд мач: Общо Септември (+14.95)

Изненада на деня: 7 Септември (-4); Общо Септември (-4.6)         

Консултант: 7 Септември (-14.4); Общо Септември (-36.33)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Септември (-9.44)

Златни прогнози: Общо Септември (+8.12)

Сребърни прогнози: 7 Септември (-1.9); Общо Септември (-18.16)