Резултати от деня (7 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 септември (-8); Общо септември (-11.9)

Златен мач: 7 септември(-4); Общо септември (-21)

Твърд мач: 7 септември(+3.36); Общо септември (-13.52)

Изненада на деня: 7 септември(-4); Общо септември (-16)                  

Консултант: 7 септември(-18); Общо септември (-39.12)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 7 септември (-8); Общо септември (-4.49)

Златни прогнози: 7 септември(+6.72); Общо септември (+4.35)

Сребърни прогнози: 7 септември(-11.24); Общо септември (-30.2)