Резултати от деня (7 октомври 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 октомври 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 октомври (-7); Общо октомври (-15.4)

Златен мач: 7 октомври(+5); Общо октомври (+7.58)

Твърд мач: 7 октомври(+2.88); Общо октомври (+22.85)

Изненада на деня: 7 октомври(-8); Общо октомври (-23)                   

Консултант: 7 октомври(-29.7); Общо октомври (-195.59)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 7 октомври (-7.06); Общо октомври (-17.17)

Златни прогнози: 7 октомври(24.85); Общо октомври (-71.73)

Сребърни прогнози: 7 октомври(-14.26); Общо октомври (-43.08)