Резултати от деня (7 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 Ноември (-8); Общо Ноември (-20.34)

Златен мач: Общо Ноември (+0.92)

Твърд мач: 7 Ноември (-8); Общо Ноември (-6.28)

Изненада на деня: Общо Ноември (+6.26)                                               

Консултант: 7 Ноември (-19.19); Общо Ноември (-52.47)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 7 Ноември (-8); Общо Ноември (-2.48)

Златни прогнози: 7 Ноември (-8); Общо Ноември (-57.26)

Сребърни прогнози: 7 Ноември (+5.81); Общо Ноември (-0.18)