Резултати от деня (7 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 Март (-4); Общо Март (-13.28)

Златен мач: : 7 Март (+4); Общо Март (+12.44)

Твърд мач: 7 Март (+1.76); Общо Март (+0.17)

Изненада на деня:Общо Март (-0.8)                                                          

Консултант: 7 Март (+4.52);Общо Март (+41.22)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 7 Март (-2.08); Общо Март (+35.22)

Златни прогнози: 7 Март (+2.76); Общо Март (+17.84)

Сребърни прогнози: 7 Март (-0.6);Общо Март (-0.77)