Резултати от деня (7 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 Май (+6.4); Общо Май (-1.07)

Златен мач: 7 Май (-4); Общо Май (-16)

Твърд мач: 7 Май (+2.25); Общо Май (+0.11)

Изненада на деня: 7 Май (-6); Общо Май (-11.96)                                

Консултант: 7 Май (+20.54);Общо Май (-94.6)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 7 Май (-13.7); Общо Май (-35.99)

Златни прогнози: 7 Май (+13.18);Общо Май (-17.64)

Сребърни прогнози: 7 Май (+28.12);Общо Май (-8.27)