Резултати от деня (7 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 февруари (+6.37); Общо февруари (+27.69)

Златен мач: 7 февруари(0); Общо февруари (-11.6) 

Твърд мач: 7 февруари(+4.5); Общо февруари (+0.65)

Изненада на деня: 7 февруари(-4); Общо февруари (+24.99)             

Консултант: 7 февруари(-1.11); Общо февруари (+83.89)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 7 февруари (+4.5); Общо февруари (+13.88)

Златни прогнози: 7 февруари(+6.37); Общо февруари (+50.32)

Сребърни прогнози: 7 февруари(-7); Общо февруари (+1.94)