Резултати от деня (7 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7август (+4.32); общо август (-1.64)

Златен мач: 7 август (+7.2); общо август (-20.8)

Твърд мач: 7 август (+2.08); общо август (+15.59)

Изненада на деня: 7 август (-7); общо август (+8.4)                              

Консултант: 7 август (-6.67); общо август (+6.38)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 7 август (-2.6); общо август (+14.58)

Златни прогнози: 7 август (+10.95); общо август (+7.2)

Сребърни прогнози: 7 август (-17.36); общо август (-6.24)