Резултати от деня (7 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 август (-7); Общо август (+13)

Златен мач: 7 август(-5); Общо август (-15.49)

Твърд мач: 7 август(+4.56); Общо август (+0.47)

Изненада на деня: 7 август(0); Общо август (-3)                                   

Консултант: 7 август(-13.88); Общо август (-112.73)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 7 август (+4.56); Общо август (+2.97)

Златни прогнози: 7 август(-14); Общо август (-21.1)

Сребърни прогнози: 7 август(+0.84); Общо август (+22.61)