Резултати от деня (7 април 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (7 април 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 април (+4.8); Общо април (+10.45)

Златен мач: 7 април(+6); Общо април (+5.9) 

Твърд мач: 7 април(-1.84); Общо април (-0.72)

Изненада на деня: 7 април(+20); Общо април (+25.2)                          

Консултант: 7 април(+23.76); Общо април (+52.83)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 7 април (-7.16); Общо април (-23.96)

Златни прогнози: 7 април(+10.04); Общо април (+56.66)

Сребърни прогнози: 7 април(+5.1); Общо април (+21.52)