Резултати от деня (6 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 Октомври (+5.6); Общо Октомври (+5.55)

Златен мач: 6 Октомври (+6.6); Общо Октомври (+2.24)

Твърд мач: 6 Октомври (+1.52); Общо Октомври (-2.68)

Изненада на деня: Общо Октомври (-13)                                                  

Консултант: 6 Октомври (+30.08); Общо Октомври (+84.56)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Октомври (+12.48)

Златни прогнози: 6 Октомври (+12.76); Общо Октомври (+9.41)

Сребърни прогнози: 6 Октомври (+14.48); Общо Октомври (+88.66)