Резултати от деня (6 октомври 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 октомври 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 октомври (-8); Общо октомври (-8.4)

Златен мач: 6 октомври(-5); Общо октомври (+2.58)

Твърд мач: 6 октомври(+1.98); Общо октомври (+19.97)

Изненада на деня: 6 октомври(-3); Общо октомври (-15)                   

Консултант: 6 октомври(-115.8); Общо октомври (-165.89)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 6 октомври (-9.02); Общо октомври (-10.11)

Златни прогнози: 6 октомври(37.97); Общо октомври (-47.15)

Сребърни прогнози: 6 октомври(-16.84); Общо октомври (-28.82)