Резултати от деня (6 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 Ноември (-6); Общо Ноември (-12.34)

Златен мач: 6 Ноември (+8.96); Общо Ноември (+0.92)

Твърд мач: 6 Ноември (+2.52); Общо Ноември (+1.72)

Изненада на деня: Общо Ноември (+6.26)                                               

Консултант: 6 Ноември (-39.3); Общо Ноември (-33.28)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 6 Ноември (+5.48); Общо Ноември (+5.52)

Златни прогнози: 6 Ноември (-29.54); Общо Ноември (-49.26)

Сребърни прогнози: 6 Ноември (-14.03); Общо Ноември (-5.99)