Резултати от деня (6 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 Март (+4.41); Общо Март (-9.28)

Златен мач: :Общо Март (+8.44)

Твърд мач: 6 Март (-8); Общо Март (-1.59)

Изненада на деня:Общо Март (-0.8)                                                          

Консултант: 6 Март (-9.53);Общо Март (+36.7)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Март (+37.3)

Златни прогнози: 6 Март (+4.41); Общо Март (+15.08)

Сребърни прогнози: 6 Март (-0.5);Общо Март (-0.17)