Резултати от деня (6 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 Февруари (-8); Общо Февруари (-18.22)

Златен мач: 6 Февруари (+5); Общо Февруари (-12)

Твърд мач: 6 Февруари (+2.4); Общо Февруари (+17.27)

Изненада на деня: 6 Февруари (-4); Общо Февруари (-1.76)                

Консултант: 6 Февруари (-48.6);Общо Февруари (-85.01)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 6 Февруари (-8); Общо Февруари (+2.65)

Златни прогнози: 6 Февруари (-17); Общо Февруари (-66.62)

Сребърни прогнози: 6 Февруари (-11.6); Общо Февруари (-61.34)