Резултати от деня (6 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 Декември (+3.3); Общо Декември (+8.5)

Златен мач: 6 Декември (+4.8); Общо Декември (+11.1)

Твърд мач: 6 Декември (-6); Общо Декември (-6.86)

Изненада на деня: Общо Декември (-5.8)                                                

Консултант: 6 Декември (+7.3);Общо Декември (-64.07)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 6 Декември (+3.3); Общо Декември (-3.02)

Златни прогнози: 6 Декември (-6);Общо Декември (-11.98)

Сребърни прогнози: 6 Декември (+27.35); Общо Декември (-1.61)