Резултати от деня (6 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6август (-8); общо август (-5.96)

Златен мач: 6 август (-4); общо август (-28)

Твърд мач: 6 август (+1.98); общо август (+13.51)

Изненада на деня: 6 август (+8); общо август (+15.4)                           

Консултант: 6 август (+10.96); общо август (+13.05)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 6 август (+16.25); общо август (+17.18)

Златни прогнози: 6 август (-6.63); общо август (+-3.75)

Сребърни прогнози: 6 август (+31.63); общо август (+11.12)