Резултати от деня (6 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 Април (-8); Общо Април (-8.6)

Златен мач: 6 Април (+6.8); Общо Април (+10.86)

Твърд мач: 6 Април (-8); Общо Април (-5.62)

Изненада на деня: 6 Април (-4); Общо Април (-16)                              

Консултант: 6 Април (-13.16);Общо Април (+175.49)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 6 Април (-4); Общо Април (-40.82)

Златни прогнози: 6 Април (-9.2);Общо Април (+105.33)

Сребърни прогнози: 6 Април (-4.16); Общо Април (+30.84)