Резултати от деня (6 април 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (6 април 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 април (-8); Общо април (+5.65)

Златен мач: 6 април(-5); Общо април (-0.1)  

Твърд мач: 6 април(-9); Общо април (-2.56)

Изненада на деня: 6 април(+6.8); Общо април (+5.2)                           

Консултант: 6 април(-4.76); Общо април (+29.07)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 6 април (-5.08); Общо април (-16.8)

Златни прогнози: 6 април(+2.95); Общо април (+46.62)

Сребърни прогнози: 6 април(-7.22); Общо април (+16.42)