Резултати от деня (5 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 Януари (-6); Общо Януари (+11.08)

Златен мач: Общо Януари (-6.6)

Твърд мач: Общо Януари (-9.34)

Изненада на деня:Общо Януари (0)                                                            

Консултант: 5 Януари (-13);Общо Януари (-0.1)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Януари (+8.12)

Златни прогнози: 5 Януари (-6);Общо Януари (-0.76)

Сребърни прогнози: Общо Януари (-11.74)