Резултати от деня (5 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: Общо Септември (-6.6)

Златен мач: 5 Септември (+4.04); Общо Септември (+0.81)

Твърд мач: 5 Септември (+2.97); Общо Септември (+11.75)

Изненада на деня: Общо Септември (-0.6)                                              

Консултант: 5 Септември (+1.1); Общо Септември (-23.89)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 5 Септември (-5); Общо Септември (-9.44)

Златни прогнози: 5 Септември (+7.01); Общо Септември (+25.92)

Сребърни прогнози: 5 Септември (-15); Общо Септември (-22.53)