Резултати от деня (5 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 септември (+6.8); Общо септември (-3.9)

Златен мач: 5 септември(0); Общо септември (-17)

Твърд мач: 5 септември(0); Общо септември (-8.88)

Изненада на деня: 5 септември(0); Общо септември (-8)                      

Консултант: 5 септември(-0.2); Общо септември (-21.26)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 5 септември (+6.8); Общо септември (+0.31)

Златни прогнози: 5 септември(0); Общо септември (-0.93)

Сребърни прогнози: 5 септември(-7); Общо септември (-18.96)