Резултати от деня (5 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 Октомври (+3.99); Общо Октомври (-0.05)

Златен мач: 5 Октомври (4); Общо Октомври (-4.36)

Твърд мач: 5 Октомври (0); Общо Октомври (-4.2)

Изненада на деня: Общо Октомври (-13)                                                  

Консултант: 5 Октомври (+11.38); Общо Октомври (+54.48)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 5 Октомври (+6.36); Общо Октомври (+12.48)

Златни прогнози: 5 Октомври (-1.4); Общо Октомври (-3.35)

Сребърни прогнози: 5 Октомври (+15.17); Общо Октомври (+74.18)