Резултати от деня (5 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 Ноември (-8); Общо Ноември (-6.34)

Златен мач: 5 Ноември (-4); Общо Ноември (-8.04)

Твърд мач: 5 Ноември (+1.44); Общо Ноември (-0.8)

Изненада на деня: Общо Ноември (+6.26)                                               

Консултант: 5 Ноември (-9.55); Общо Ноември (+6.02)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 5 Ноември (+13.04); Общо Ноември (+0.04)

Златни прогнози: 5 Ноември (-15.93); Общо Ноември (-19.72)

Сребърни прогнози: 5 Ноември (-8.59); Общо Ноември (+8.04)