Резултати от деня (5 ноември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 ноември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 ноември (-8); Общо ноември (-36)

Златен мач: 5 ноември(+5); Общо ноември (+8.48) 

Твърд мач: 5 ноември(+3.36); Общо ноември (+9.2)

Изненада на деня: 5 ноември(0); Общо ноември (0)                           

Консултант: 5 ноември(+12.23); Общо ноември (+124.35)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 5 ноември (-11); Общо ноември (+10.57)

Златни прогнози: 5 ноември(-4); Общо ноември (+12.91)

Сребърни прогнози: 5 ноември(+9.99); Общо ноември (+44.87)