Резултати от деня (5 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 март (-6); Общо март (-32)

Златен мач: 5 март(-5); Общо март (-3.45)    

Твърд мач: 5 март(+3.6); Общо март (+16.06)

Изненада на деня: 5 март(+8.6); Общо март (+7.8)                           

Консултант: 5 март(+2.35); Общо март (-35.13)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 5 март (-6); Общо март (-14.23)

Златни прогнози: 5 март(-7.4); Общо март (-13.7)

Сребърни прогнози: 5 март(+4.6); Общо март (+14.65)