Резултати от деня (5 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 Май (-8); Общо Май (-12.03)

Златен мач: 5 Май (-4); Общо Май (-10)

Твърд мач: 5 Май (-8); Общо Май (+6.86)

Изненада на деня: 5 Май (-8); Общо Май (-11)                                      

Консултант: 5 Май (-35.24);Общо Май (-52.9)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 5 Май (-6.4); Общо Май (-2.93)

Златни прогнози: 5 Май (-22.52);Общо Май (-22.96)

Сребърни прогнози: 5 Май (-3.48);Общо Май (-24.77)