Резултати от деня (5 април 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (5 април 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 април (+4.8); Общо април (+13.65)

Златен мач: 5 април(-4); Общо април (+4.9) 

Твърд мач: 5 април(+3.85); Общо април (+6.44)

Изненада на деня: 5 април(0); Общо април (-1.6)                             

Консултант: 5 април(+35.13); Общо април (+33.83)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 5 април (+4.8); Общо април (-11.72)

Златни прогнози: 5 април(+11.05); Общо април (+43.67)

Сребърни прогнози: 5 април(+11.62); Общо април (+23.64)