Резултати от деня (4 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 Януари (+3.42); Общо Януари (+17.08)

Златен мач: Общо Януари (-6.6)

Твърд мач: 4 Януари (-7); Общо Януари (-9.34)

Изненада на деня:Общо Януари (0)                                                            

Консултант: 4 Януари (+2.12);Общо Януари (+12.9)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 4 Януари (-7); Общо Януари (+8.12)

Златни прогнози: 4 Януари (+3.42);Общо Януари (+5.24)

Сребърни прогнози: 4 Януари (+2.1);Общо Януари (-11.74)