Резултати от деня (4 октомври 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 октомври 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 октомври (+4.4); Общо октомври (-5.6)

Златен мач: 4 октомври(-4); Общо октомври (+2.08)

Твърд мач: 4 октомври(+2.28); Общо октомври (+12.79)

Изненада на деня: 4 октомври(-4); Общо октомври (-8)                      

Консултант: 4 октомври(-6.76); Общо октомври (-40.27)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 4 октомври (+6.56); Общо октомври (-2.79)

Златни прогнози: 4 октомври(-1.32); Общо октомври (-9.08)

Сребърни прогнози: 4 октомври(-12); Общо октомври (-17.8)