Резултати от деня (4 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 Ноември (+4.16); Общо Ноември (+1.66)

Златен мач: 4 Ноември (-6); Общо Ноември (-4.04)

Твърд мач: 4 Ноември (+2.52); Общо Ноември (-2.24)

Изненада на деня: 4 Ноември (+7.5); Общо Ноември (+6.26)             

Консултант: 4 Ноември (+33.01); Общо Ноември (+15.57)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Ноември (-13)

Златни прогнози: 4 Ноември (-5.54); Общо Ноември (-3.79)

Сребърни прогнози: 4 Ноември (+33.34); Общо Ноември (+16.63)