Резултати от деня (4 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 Март (+1.55); Общо Март (-5.69)

Златен мач: : 4 Март (+7.8); Общо Март (+14.44)

Твърд мач: 4 Март (+2.88); Общо Март (+3.88)

Изненада на деня:Общо Март (-8)                                                              

Консултант: 4 Март (+67.34);Общо Март (+45.08)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 4 Март (+23.33); Общо Март (+33.72)

Златни прогнози: 4 Март (+26.35); Общо Март (+9.01)

Сребърни прогнози: 4 Март (+12.91);Общо Март (-17.07)