Резултати от деня (4 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 Май (+5.2); Общо Май (-4.03)

Златен мач: 4 Май (+6); Общо Май (-6)

Твърд мач: 4 Май (+4.95); Общо Май (+14.86)

Изненада на деня:Общо Май (-3)                                                                

Консултант: 4 Май (+21.85);Общо Май (-17.66)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 4 Май (+12); Общо Май (+3.47)

Златни прогнози: 4 Май (+5.1);Общо Май (-0.44)

Сребърни прогнози: 4 Май (0);Общо Май (-21.29)