Резултати от деня (4 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 февруари (+5.2); Общо февруари (+9.18)

Златен мач: 4 февруари(0); Общо февруари (-16)     

Твърд мач: 4 февруари(0); Общо февруари (-12.6)

Изненада на деня: 4 февруари(0); Общо февруари (+1.99)                 

Консултант: 4 февруари(+19.69); Общо февруари (+24.93)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 4 февруари (+11.2); Общо февруари (+9.38)

Златни прогнози: 4 февруари(-0.92); Общо февруари (+23.58)

Сребърни прогнози: 4 февруари(+5.81); Общо февруари (+10.34)