Резултати от деня (4 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 Декември (-6); Общо Декември (-0.16)

Златен мач: 4 Декември (+5); Общо Декември (+1.7)

Твърд мач: 4 Декември (+2.7); Общо Декември (-2.3)

Изненада на деня: 4 Декември (+4.2); Общо Декември (-5.8)           

Консултант: 4 Декември (-36.79); Общо Декември (-71.37)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 4 Декември (+3.78);Общо Декември (-6.32)

Златни прогнози: 4 Декември (-24.48); Общо Декември (-8.38)

Сребърни прогнози: 4 Декември (-8.65); Общо Декември (-24.96)