Резултати от деня (4 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 декември (+4.5); Общо декември (-3.1)

Златен мач: 4 декември(-5); Общо декември (-8.25)

Твърд мач: 4 декември(+2.7); Общо декември (+13.26)

Изненада на деня: 4 декември(0); Общо декември (+12.4)                

Консултант: 4 декември(+9.29); Общо декември (+9.91)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 4 декември (0); Общо декември (-5.2)

Златни прогнози: 4 декември(+14.78); Общо декември (+57.16)

Сребърни прогнози: 4 декември(+13.51); Общо декември (-6.84)