Резултати от деня (4 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (4 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4август (+4.24); общо август (+10.04)

Златен мач: 4 август (-4); общо август (-16)

Твърд мач: 4 август (+2.8); общо август (+8.38)

Изненада на деня: 4 август (-2); общо август (+10.4)                            

Консултант: 4 август (-13.26); общо август (+18.81)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (0.93)

Златни прогнози: 4 август (+2.8); общо август (+8.88)

Сребърни прогнози: 4 август (-16.76); общо август (-7.43)