Резултати от деня (31 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (31 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 юли (+4.6); общо юли (-14.35)

Златен мач: 31 юли (-6); общо юли (+22.94)

Твърд мач: 31 юли (-9); общо юли (+11.8)

Изненада на деня: 31 юли (+4.4); общо юли (-12.5)                             

Консултант: 31 юли (-7.43); общо юли (-2.75)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 31 юли (-17); общо юли (-21.53)

Златни прогнози: 31 юли (+10.01); общо юли (+13.94)

Сребърни прогнози: 31 юли (-15.89);общо юли (-57.64)