Резултати от деня (31 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (31 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 януари (-8); Общо януари (18.91)

Златен мач: 31 януари(0); Общо януари (-21.5)         

Твърд мач: 31 януари(+2.1); Общо януари (-13.6)

Изненада на деня: 31 януари(0); Общо януари (+2.9)                          

Консултант: 31 януари(-7.58); Общо януари (-189.02)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 31 януари (0); Общо януари (37.12)

Златни прогнози: 31 януари(-8); Общо януари (+1.19)

Сребърни прогнози: 31 януари(-4); Общо януари (-74.01)