Резултати от деня (31 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (31 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 Октомври (+4.62); Общо Октомври (-11.19)

Златен мач: 31 Октомври (-4); Общо Октомври (+1.79)

Твърд мач: 31 Октомври (-9); Общо Октомври (+0.18)

Изненада на деня: Общо Октомври (-56.78)                                            

Консултант: 31 Октомври (-3.62); Общо Октомври (-86.53)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 31 Октомври (-9); Общо Октомври (+22.52)

Златни прогнози: 31 Октомври (+10.16); Общо Октомври (+42.62)

Сребърни прогнози: 31 Октомври (+1.98); Общо Октомври (-18.65)