Резултати от деня (31 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (31 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 август (-4); общо август (+20.21)

Златен мач: 31 август (-6); общо август (-39.62)

Твърд мач: 31 август (+3.2); общо август (+22.86)

Изненада на деня: общо август (-40.55)                                                     

Консултант: 31 август (-12.85); общо август (-255.23)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (+56.51)

Златни прогнози: 31 август (-2.76); общо август (+17.69)

Сребърни прогнози: 31 август (-6.8); общо август (-100.36)