Резултати от деня (30 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 юли (-8); общо юли (-18.95)

Златен мач: 30 юли (-7); общо юли (+28.94)

Твърд мач: 30 юли (+3.15); общо юли (+20.8)

Изненада на деня: 30 юли (-4); общо юли (-16.9)                                  

Консултант: 30 юли (-45.84); общо юли (+4.68)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-4.53)

Златни прогнози: 30 юли (+0.36); общо юли (+3.93)

Сребърни прогнози: 30 юли (-34);общо юли (-41.75)