Резултати от деня (30 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 Януари (+4.38); Общо Януари (+41.89)

Златен мач: 30 Януари (-7); Общо Януари (-4.96)

Твърд мач: 30 Януари (+1.8); Общо Януари (-30.03)

Изненада на деня:Общо Януари (+1)                                                         

Консултант: 30 Януари (-14.14);Общо Януари (-3.71)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Януари (+6.47)

Златни прогнози: 30 Януари (+4.38); Общо Януари (+43.5)

Сребърни прогнози: 30 Януари (-6.2); Общо Януари (+20.82)