Резултати от деня (30 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30Септември (+5.25); Общо Септември (+3.93)

Златен мач: 30 Септември (+5); Общо Септември (-26.25)

Твърд мач: 30 Септември (+1.2); Общо Септември (+10.35)

Изненада на деня: 30 Септември (+4.8); Общо Септември (+8.57)                   

Консултант: 30 Септември (+40.1); Общо Септември (-153.14)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Септември (-24.96)

Златни прогнози: 30 Септември (+14.55); Общо Септември (+55.89)

Сребърни прогнози: 30 Септември (+3.87); Общо Септември (-103.06)