Резултати от деня (30 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 септември (+4.26); Общо септември (-24.47)

Златен мач: 30 септември(+4.4); Общо септември (-6)          

Твърд мач: 30 септември(+2.88); Общо септември (+22.11)

Изненада на деня: 30 септември(0); Общо септември (-34.34)         

Консултант: 30 септември(-97.58); Общо септември (-178.92)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 30 септември (+1.9); Общо септември (+43.88)

Златни прогнози: 30 септември(-9.46); Общо септември (+43.12)

Сребърни прогнози: 30 септември(-31.06); Общо септември (-99.28)