Резултати от деня (30 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 Октомври (+4.77); Общо Октомври (-15.81)

Златен мач: 30 Октомври (+5.2); Общо Октомври (+5.2)

Твърд мач: 30 Октомври (+3.24); Общо Октомври (+9.18)

Изненада на деня: Общо Октомври (-56.78)                                            

Консултант: 30 Октомври (+10.64); Общо Октомври (-82.91)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 30 Октомври (+35.29); Общо Октомври (+31.52)

Златни прогнози: 30 Октомври (-8.2); Общо Октомври (+32.46)

Сребърни прогнози: 30 Октомври (+9.49); Общо Октомври (-20.63)