Резултати от деня (30 ноември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (30 ноември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 ноември (-8); Общо ноември (-18.73)

Златен мач: 30 ноември(-5); Общо ноември (+13.54)

Твърд мач: 30 ноември(-6); Общо ноември (-5.08)

Изненада на деня: 30 ноември(-6); Общо ноември (-17.88)               

Консултант: 30 ноември(-76); Общо ноември (+39.81)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 30 ноември (-16); Общо ноември (+23.25)

Златни прогнози: 30 ноември(5); Общо ноември (-7.43)

Сребърни прогнози: 30 ноември(-25); Общо ноември (-1.42)